preluat de pe blogul parohiei

preluat de pe blogul parohiei

Schimbarea la fata a Domnului si Duminica a8-a dupa Rusalii-Inmultirea painilor

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sat, December 05, 2015 08:03:39

Sâmbătă(ora 9) și Duminică(ora 10)vom oficia consecutiv Sfânta Liturghie în capela Lagård.!!

Schimbarea la față a Mîntuitorului (Sâmbătă6 august)

La şase zile după ce a spusucenicilor Săi : "Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarteapână ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere" (Matei16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şiIoan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt - muntele Taborului în Galileea - ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţiai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin privelişteaslăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeireaSa ; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos ; şi Ioan caremărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca "fiual tunetului" teologia Cuvântului întrupat.

El îi urcă pe munte, ca simbolal înălţării spirituale care, din virtute în virtute, duce la dragoste, virtutesupremă care deschide calea contemplării dumnezeieşti. Această înălţare era defapt esenţa întregii vieţi a Domnului care, fiind îveşmântat cu slăbiciuneanoastră, ne-a deschis drumul către Tatăl, învăţându-ne că isihia (liniştirea)este mama rugăciunii, iar rugăciunea este cea care arată către noi slava luiDumnezeu.

Pentru noi cei ce locuim și muncim aici în Norvegia schimbarea la fațăa Domnului reprezintă promisiunea că rugându-ne Lui împreună, unii cu ceilalțivom putea descoperi lumina care lumineazăpe tot omul ce vine în lume, va fugi de la noi teama care ne desparte frațide frați și împreună la Sfânta liturghie vom cânta:

Am văzut Lumina cea adevărată

am primit Duhul Cel ceresc,

am aflat credința cea adevărată,

nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne

că aceasta ne-a mântuit pe noi.Amin.

***

CINCI PÂINI SI DOI PESTI

Dragii mei

În Sfanta Evanghelie dinDuminica a ceasta vedem cum Domnul nostru Iisus Hristos a hrănit peste cincimii de oameni numai cu cinci pâini și doi pești.Mântuitorul era înconjurat de o maremulțime de oameni, bărbați, femei cu copii în brațe, bătrâni și bolnavi de totfelul, care-L căutau pe Dumnezeu și erau însetați după Cuvântul Lui Cel dătător de viață. Toți suspinau după Mesia și aveau nevoie de păstori duhovnicești care să-i învețe Sfânta Scriptură, să-i hrănească cu cuvinte demântuire, să-i scape de robia patimilor și să-i călăuzească spre Hristos.

Văzând Domnul popor mult, I s-a facut milă de ei și a tămăduit pe toți bolnaviilor (Matei 14, 14). Iată că Fiul Lui Dumnezeu are milă și detrupurile oamenilor nu numai de sufletele lor. El se milostivește și desuferințele noastre trupești și le vindecă, uneori chiar înaintea tămăduiriisufletelor, știind că prin aceasta oamenii se întorc mult mai usor la pocăință.

Oare este vreo diferență între oamenii deatunci și cei de acum? Suntem oare mai sănătoși dacă avem mai multe medicamentesau mai multe spitale și clinici?Avem mai mult timp pentru Dumnezeu și suflet dacă avem calculatoare șitelefonie mobilă? Suntem mai împliniți dacă aici în țara aceasta avem frigiderepline de bunătăți și bani în cont cu care ne permitem vacanțe de vis și altemofturi? Nicidecum! Omul modern trăiește drama autoizolării și singurătății.Dealtfel aceasta vrea și diavolul și slujitorii lui să facă din noi cei zidiți deDumnezeu după chipul Său – indivizi()pe care să-i dirijeze ușor oferindu-le simțual, la cerere, tot ceea ce le poftește inima. Fără credință și deci fără de nădejde, fărăvoință în lucrarea binelui dar plini de ură și invidie.

În Cuvântulde început al Sfintei Evanghelii decoperim o mare taină: Văzând Domnul popor mult, I s-a facut milă de ei... Suntem cutoții- chiar dacă nu vrem să recunoaștem-asemenea celor din vremeaMântuitorului: bolnavi cu sufletul și cu trupul, astăzi poate cu mult mai multdecât atunci. Aici în țara aceasta chiar dacă trăim decent adică Domnul ne-abinecuvântat cu bunăstare materială, totuși nu nu avem liniște,pentru căplăcerile vieții ne mulțumesc momentan dar nu ne împlinesc și nicidecum nu neaduc pacea și liniștea de care avem nevoie.Suntem tot mai agitați, vrem sămuncim mai mult pentru mai mult. LINIȘTEA (liniștirea), adică isihia vine de la Iisus Hristos. Ceînseamnă aceasta? Să cauți să te aduni în Hristos cu cei mulți, ca să vadă Domnul poporul mult, să I se facămilă și să vindece bolile noastre sufletești și trupești.Cum e posibil?Credcă nu pot să vă dau un răspuns satisfăcător. Știu însă că de când sunt preot în Stavanger din două pâini(prescuri) se hrănesc 30-40 de suflete în fiecare duminică și pleacă la casele lor mulțumiți și împăcați.De ce? Pentru că Dumnezeu ne vede împreună, ne aude rugăciunea șine dăruiește din mila Lui cea bogată pace și liniște.

Vă aștept cudrag,

pr. Cristiansilviu