preluat de pe blogul parohiei

preluat de pe blogul parohiei

Duminica după Botezul Domului

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sat, January 09, 2016 21:07:18

Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.

Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare , în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftalim,

ca să se plinească ceea ce s'a spus prin Isaia profetul care zice:

Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;

poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit.

De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, că s'a apropiat împărăţia cerurilor!“Ev. Matei 4,12-17

Dragii mei,

Duminica după Botezul Domnului ne învaţă de fapt că atât Naşterea Mântuitorului Hristos, cât şi Botezul Domnului ne descoperă apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu de oameni, începând cu zămislirea şi naşterea ca Om a Fiului lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi continuând cu lucrarea Lui mântuitoare în lume.Astfel, în mod mai clar, se vede legătura între lumina venirii lui Hristos în lume şi lumina descoperirii Împărăţiei Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt cu prilejul Botezului lui Iisus în apele Iordanului.

Prin îndemnul sau chemarea Mântuitorului Iisus Hristos: "Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor" (Matei 4, 17), Evanghelia din Duminica aceasta ne face atenţi asupra legăturii care există între Taina Botezului şi Taina Pocăinţei ca porţi de intrare a oamenilor în Împărăţia cerurilor.

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Cu pace și binecuvantare,

pr. Cristian Silviu