preluat de pe blogul parohiei

preluat de pe blogul parohiei

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

EvenimentePosted by Cristian Silviu Comanescu Sat, June 24, 2017 01:07:32

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Ioan este nume iudaic - "Iohanan" prescurtat

Dragii mei

Sâmbăta aceasta adică mâine se face pomenirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Nasterea prorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane mut pana la punerea numelui fiului sau.

Exista o lunga perioada din viata Sfantului Ioan Botezatorul despre care nu avem informatii. Cunoastem ca s-a retras in pustiu, unde a dus o viata de aspre nevointe, pana in momentul in care a primit porunca sa inceapa sa predice. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregati poporul pentru venirea lui Hristos, ci si acela de a-L descoperi lumii ca Mesia si Fiul lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixata intr-un mod intamplator ca zi a nasterii Sfantului Ioan Botezatorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul a avut loc dupa ce Zaharia, tatal sau, a tamaiat in sfantul altar - loc in care numai arhiereul intra o singura data pe an, in luna a saptea, ziua a 10 a (cf. Levitic 16, 29). Aceasta luna din calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie si alta din octombrie. Avand in vedere cele descoperite in Sfanta Scriptura, Sfintii Parinti au randuit ca ziua zamislirii Sfantului Ioan sa fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de nastere.

Pe de alta parte, trebuie sa avem in vedere ca dupa solstitiul de vara din 21 iunie, ziua incepe sa scada si noaptea sa creasca. De aici putem intelege ca Sfantul Ioan Botezatorul, persoana care reprezinta Legea Veche, se naste intr-un timp cand ziua se micsoreaza, ca semn ca Legea Vechiului Testament incepe sa apuna pentru ca vine Legea Harului, Legea lui Hristos. Sa nu uitam ca Nasterea Mantuitorului este praznuita pe 25 decembrie, dupa solstitiul de iarna din 22 decembrie, cand ziua incepe sa creasca.

Să încercăm să ne aţintim privirea și ruga cât mai des asupra acestui chip măreţ, dar uman, al Botezătorului şi să învăţăm cum să trăim deplin, din toate puterile noastre, până la ultima picătură a efortului nostru omenesc!.

Vă aștept la Sfânta Liturghie atât mâine de la ora 9.00 cât și Duminică de la ora obișnuită.

Cu pace și binecuvântare,

Pr.Cristian Silviu

Duminica a 2-a după Rusalii

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 18, 2017 08:56:18


Duminica a 2-a după Rusalii-Sfânta Liturghie împreună cu PS Macarie și Sf. Maslu la Haugesund

“În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi: pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi, de acolo mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.” (Matei 4, 18-23)

Dragii mei

Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta ne spune că Iisus, după ce a ales pe primii Săi ucenici, Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan, i-a luat cu El şi a început a binevesti în toată Galileea Evanghelia Împărăţiei, nu a unei împărăţii lumeşti, pământeşti, trecătoare, ci Evanghelia Împărăţiei cerurilor, Evanghelia Împărăţiei iubirii şi slavei veşnice ale lui Dumnezeu. Iar deodată cu predicarea Evangheliei vieţii veşnice El vindeca orice boală şi orice neputinţă din popor. Predica Sa începe astfel: “Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17), adică schimbaţi-vă felul de a fi, de a gândi, de a trăi şi de a făptui, deoarece Dumnezeu este aproape de oameni, devenind Om printre oameni, ca pe oameni să-i apropie de Dumnezeu.

Dumnica aceasta avem marea binecuvântare să slujim Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Macarie și apoi seara Sf. Maslu la Haugesund.

Să mulţumim lui Dumnezeu mai ales pentru darurile Duhului Sfânt revărsate în sfinţii din poporul român, daruri pe care ei le-au cultivat prin credinţă şi nevoinţă, prin rugăciune şi fapte bune spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!

Vă aștept la Sfânta Liturghie

Cupace și binecuvântare,

pr.Cristian Silviu

Duminica 1 după Rusalii

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 11, 2017 07:01:55
Duminica 1 după Rusalii

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi ? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.

Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30
Dragi mei
În urma Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, cuvântul Domnului pătrundea ca o sabie, depărtând pretutindeni mădularele cele bolnave de cele sănătoase, pricinuind pretutindeni dezbinare şi luptă şi aducând mii de prigoane asupra creştinilor. Astfel, unii erau aruncaţi în temniţă, alţii erau târâţi la judecători, iar alţii erau duşi la moarte, altora li se confiscau şi răpeau bunurile, alţii au fost trimişi în exil, alţii, groaznic chinuiţi. Nenorocirile ce au căzut asupra lor erau mai numeroase ca fulgi de zăpadă din iernile cele mai grele. Înlăuntru era lupta, afară frica de prieteni şi de străini şi chiar de aceia cu care erau legaţi prin legătura firii şi a sângelui.Aşa s-au născut SFINŢII BISERICII! Tocmai datorită evenimentului Pogorârii Sfântului Duh, Biserica a rânduit ca în prima duminică după Rusalii să fie pomeniţi toţi sfinţii, cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru că ei prin viaţa lor au dobândit sfinţenia de la Hristos în şi prin Duhul Sfânt. Prin viaţa noastră şi prin mărturia noastră, suntem chemaţi cu toţii ca să dobândim sfinţenia.

Prin faptul căci noi îi cinstim pe Sfinţi, înseamnă că avem exemple demne de urmat pentru a ajunge la mântuire, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: “Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul Lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (EVREI 13,7). AMIN.


Să ne rugăm împreună cu toți sfinții, cu puterile cerești și cu Maica Domnului în Sfânta Liturghie care uneste în chipul Sfintei Cruci cerul si pământul, pe noi înșine și unii pe alții.


Cu pace și binecuvântare,

pr. Cristian Silviu

Rusaliile

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, June 04, 2017 07:49:51

Duminica pogorarii duhului sfânt- Rusaliile
Dragii mei

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau Rusaliile din Duminica aceasta, arată că Duhul Sfânt aduce noi focuri iubirii dumnezeiești: iubire curată, iubire nepătimașă, iubire milostivă și iubire smerită, iubire care face să căutăm sfințenia, să căutăm cu multă râvnă ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, să ne încălzim inima în rugăciune, să ne curățim de păcate prin pocăință și prin săvârșirea faptelor bune. Sărbătoarea de astăzi ne mai arată și faptul că există o legătură între Duhul Sfânt și Dumnezeu-Cuvântul. De aceea, Duhul Sfânt Se arată în chip de limbi de foc. Deci, limba exprimă ceea ce gândește mintea. Duhul Sfânt Se coboară nu pe umerii sau pe buzele Apostolilor, ci deasupra capului pentru ca să arate că persoana își exprimă identitatea prin ceea ce gândește și ceea ce vorbește. Mintea și limba sunt legate întrucât limba exprimă gândirea minții. Deci, când se sfințește capul se sfințește întreg trupul și prin aceasta Duhul Sfânt Se arată ca Unul care face cunoscută lumii lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul. Duhul Sfânt nu învață ceva diferit de Hristos, ci ne împărtășește nouă învățătura lui Hristos și viața lui Hristos din Sfintele Taine.

Duminică se aduc la Biserică frunze de tei sau de nuc sau alte frunze care au forma unor limbi prin aceasta binevestind bucuria răspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumea prin propovăduirea tainei mântuirii oamenilor în iubirea lui Hristos și în iubirea Preasfintei Treimi, dar și pentru că noi dorim ca toate să fie sfințite. Ducem aceste frunze de nuc sau de tei acasă după ce ele sunt sfințite pentru că dorim să se sfințească toată natura și locul unde noi viețuim și muncim toate sunt chemate să intre sub binecuvântarea, lucrarea și luminarea Duhului Sfânt. În această zi deci, noi chemăm pe Duhul Sfânt în mod deosebit prin îngenunchiere la Vecernia care urmează imediat după Liturghie și cerem iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice. Cerem curățire și sfințire prin lucrarea Duhului Sfânt".

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian SilviuDuminica a 7-a dupa Pasti

Mesaje duminicalePosted by Cristian Silviu Comanescu Sun, May 28, 2017 06:49:10
Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
Dragii mei

Duminica a VII-a după sărbătoarea Sfintelor Paşti, numită şi Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic, este consacrată mărturisirii dreptei credinţe şi unităţii Bisericii. În primul rând, dreapta credinţă înseamnă mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Biserica a întocmit calendarul, a stabilit că această duminică, a şaptea după Paşti, care precede marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt şi care urmează după Înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fie o duminică de pomenire a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic. De ce? Mai întâi, pentru că la Sinodul I Ecumenic s-a mărturisit de către 318 Sfinţi Părinţi din Biserica Răsăriteană şi Apuseană că Iisus Hristos nu este o făptură, nu este un om devenit Dumnezeu, aşa cum greşit susţinea ereticul Arie din Alexandria, ci Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni: 'pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om'.Duminica celor 318 Sfinţi Părinţi este pregătirea pentru praznicul Rusaliilor. Această mărturisire a dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos este necesară pentru a şti că Cel ce S-a înălţat la ceruri este Cel ce S-a pogorât din ceruri: a coborât din ceruri Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut şi S-a înălţat la ceruri Fiul lui Dumnezeu Cel văzut prin umanitatea Să, văzut în trupul Sau omenesc; a coborât pe pământ Dumnezeu Fiul, pentru a deveni şi Fiul Omului, şi S-a înălţat la ceruri Dumnezeu-Omul. De aceea, Sfinţii Părinţi care au mărturisit dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu făcut Om sunt pomeniţi tocmai în această duminică, după Înălţarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Deci duminica de astăzi ne îndeamnă să păstrăm dreapta credinţă, să îi creştem pe copiii şi pe tinerii noştri în dreapta credinţă şi să Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să nu rătăcim de la dreapta credinţă, să nu ne lăsăm amăgiţi de secte, de tot felul de grupări care se consideră trimise de Dumnezeu, dar care caută, prin tot felul de mijloace, să-i rupă pe ortodocşi de Biserica Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi.Numai în comuniunea sfinţilor se păstrează dreapta credință. Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic ne învaţă că dreapta credinţă nu se păstrează de unul singur, în izolare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire şi de vieţuire, după cum Sfinţii Părinţi adunaţi în Sinod au mărturisit dreapta credinţă şi au respins rătăcirea sau erezia lui Arie. Cu alte cuvinte, dreapta credinţă se păstrează în Biserică şi de către Biserică.

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Hristos S-a Înălțat,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian Silviu

Next »